Pro velký zájem dětí byla rozšířena kapacita školní družiny na 265 žáků. V letošním školním roce je naplněna.

Děti jsou do ŠD zařazovány od nejmladších po nejstarší na základě přihlášky z června předchozího školního roku, pokud dovolí kapacita.
- Úplata za ŠD od 1.1.2021 - 120,- Kč / měsíc
- Platba 2x ročně, žák obdrží složenku k úhradě v říjnu za měsíce září - prosinec a v únoru za měsíce leden - červen. Nutno dodržet variabilní symbol pro identifikaci platby.
- Dle vnitřního řádu ŠD lze děti vyzvednout do 13.30 hod a od 15.00 hod. Důvodem je program oddělení, který probíhá často mimo školu, popř.se jedná o činnosti, při kterých není odchod vhodný – výtvarné práce, soutěže apod. Věříme, že se vaše děti na program probíhající v této době budou těšit.

 

Plán činnosti školních družin zřizovaných statutárním městem Prostějovem v období školních prázdnin ve školním roce 2021/2022

Podzimní prázdniny

27. 10. + 29. 10. 2021

ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Vánoční prázdniny

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

RG a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov

Pololetní prázdniny

4. 2. 2022

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

Jarní prázdniny

28. 2. – 6. 3. 2022

ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Hlavní prázdniny

1. 7. - 8. 7. 2022

RG a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov

Hlavní prázdniny

11. 7. - 15. 7. 2022

ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Hlavní prázdniny

18. 7. - 22. 7. 2022

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Hlavní prázdniny

25. 7. - 29. 7. 2022

ZŠ Prostějov, Majakovského ul. 1

Hlavní prázdniny

1. 8. - 5. 8. 2022

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Hlavní prázdniny

8. 8. - 12. 8. 2022

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

Hlavní prázdniny

15. 8. – 19. 8. 2022

ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

Hlavní prázdniny

22. 8. – 26. 8. 2022

ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

Důležité dokumenty

pdf ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

pdf ikonkaVýroční zpráva 2020/21

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2022

pdf ikonkaStřednědobý výhled 23/24

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaRozpočet př. nákladů 2022

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

pdf ikonkaÚplata za stravu MŠ a ZŠ

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

doc ikonkaŽádost o přestup žáka

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.