Pro velký zájem dětí byla rozšířena kapacita školní družiny na 265 žáků. V letošním školním roce je naplněna.

Děti jsou do ŠD zařazovány od nejmladších po nejstarší na základě přihlášky z června předchozího školního roku, pokud dovolí kapacita.
- Úplata za ŠD od 1.1.2021 - 120,- Kč / měsíc
- Platba 2x ročně, žák obdrží složenku k úhradě v říjnu za měsíce září - prosinec a v únoru za měsíce leden - červen. Nutno dodržet variabilní symbol pro identifikaci platby.
- Dle vnitřního řádu ŠD lze děti vyzvednout do 13.30 hod a od 15.00 hod. Důvodem je program oddělení, který probíhá často mimo školu, popř.se jedná o činnosti, při kterých není odchod vhodný – výtvarné práce, soutěže apod. Věříme, že se vaše děti na program probíhající v této době budou těšit.

 

Plán činnosti školních družin zřizovaných statutárním městem Prostějovem v období školních prázdnin ve školním roce 2021/2022

Podzimní prázdniny

27. 10. + 29. 10. 2021

ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Vánoční prázdniny

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

RG a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov

Pololetní prázdniny

4. 2. 2022

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

Jarní prázdniny

28. 2. – 6. 3. 2022

ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

Velikonoční prázdniny 14. 4. 2022

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Hlavní prázdniny

1. 7. - 8. 7. 2022

RG a ZŠ Otto Wichterleho, Prostějov

Hlavní prázdniny

11. 7. - 15. 7. 2022

ZŠ a MŠ Jana Železného Prostějov

Hlavní prázdniny

18. 7. - 22. 7. 2022

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Hlavní prázdniny

25. 7. - 29. 7. 2022

ZŠ Prostějov, Majakovského ul. 1

Hlavní prázdniny

1. 8. - 5. 8. 2022

ZŠ Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Hlavní prázdniny

8. 8. - 12. 8. 2022

ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4

Hlavní prázdniny

15. 8. – 19. 8. 2022

ZŠ a MŠ Prostějov, Melantrichova ul. 60

Hlavní prázdniny

22. 8. – 26. 8. 2022

ZŠ Prostějov, ul. E. Valenty 52

bakalari nova tvar 02BAKALÁŘI
online

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2019/20

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2022

pdf ikonkaStřednědobý výhled 23/24

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaRozpočet př. nákladů 2021

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

pdf ikonkaÚplata za stravu MŠ a ZŠ

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

doc ikonkaŽádost o přestup žáka