ŠKOLNÍ ROK 2023/24

PROVOZNÍ DOBA ŠD
6.30 – 7.30 HOD. RANNÍ DRUŽINA
11.40 – 15.00 HOD. DRUŽINA V ODDĚLENÍCH
15.00 - 17.00 HOD. ODPOLEDNÍ DRUŽINA


KAPACITA ŠD : 265 žáků


ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU od 1.1.2023 : 150 Kč / měsíc  (dokument Úplata za školní družinu pro rok 2024/2025)


Na začátku školního roku bylo v ŠD zapsáno 265 žáků. Každoročně zájem rodičů o družinu převyšuje kapacitu. Zájem nás opravdu těší, proto nás moc mrzí, že ne všem rodičům můžeme vyhovět. Kritériem pro zapsání žáka do ŠD je řádně vyplněná přihláška v červnu předchozího školního roku. Přednost mají žáci 1., 2. a 3. ročníků. V případě žáků 4.tříd mají přednost dojíždějící žáci.

Školní družina pracuje v 10ti odděleních. Všechna oddělení jsou v kmenových třídách. Družiny 1.B a C mají své třídy v budově MŠ.

Třídy a vychovatelky:
1.A Michaela Rullová
1.B Marika Kyzlinková
1.C Lucie Marciánová
1.D Irena Novotná
2.A Jana Hyblová
2.B Renata Dostálová
2.C Mgr. Jana Jílková
2.D Mgr. Lucia Zatloukalová
3.A Dagmar Soldánová
3.D Kateřina Burešová


Žáci 3.B ,C a žáci 4.tříd jsou rozděleni do ostatních oddělení.


Činnost ŠD vychází ze ŠVP ŠD. Hlavní náplní jsou zájmové činnosti, rekreační a odpočinkové činnosti a příprava na vyučování. K pobytu venku využíváme park Kolářovy sady, školní dvory a školní stadion, zahradu MŠ a travnatý plácek na sídlišti Svobody. Několikrát za rok pořádáme tzv.“celodružinové“ akce. Helloween, Jarmark, Karneval, Legrační olympiádu, vystoupení kouzelníka, výstavky prací žáků...

Platba za družinu se vybírá bezhotovostně 2x za školní rok.

Září – prosinec 600 Kč.
Leden – červen 900 Kč.

Rodiče obdrží číslo účtu a variabilní symbol.

 

Přehled provozu ŠD o hlavních a vedlejších prázdninách.

 sd prazdniny 2024

Důležité dokumenty

pdf ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - 1.st. od 1.9.2023 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

pdf ikonkaŠVP - 2.st. od 3. 9. 2018

pdf ikonkaVýroční zpráva 2022/23

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2024

pdf ikonkaStřednědobý výhled 24/26

pdf ikonkaRozpočet př. nákl. 2024

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

pdf ikonkaÚplata za stravu MŠ a ZŠ

pdf ikonkaVnitřní řád jídelny

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

doc ikonkaŽádost o přestup žáka

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.