Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením proběhne zápis do 1. tříd bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Ředitelé všech základních škol upřednostňují podání přihlášky elektronicky.

Přednost při zařazení do naší základní školy mají děti s trvalým bydlištěm v Prostějově sídliště Svobody, což je ze spádového obvodu, stanoveného vyhláškou č. 7/2009 města Prostějova ve znění vyhlášky č. 16/2006, kterou se stanoví spádové obvody základních škol.

Druhým kritériem pro přijetí je sourozenecká vazba v naší škole.

Přijetí zbylých dětí z nespádového obvodu určí losování (doporučení veřejného ochránce práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce).

zapis2020 hlavni

1. Kdy zápis probíhá?

-          V termínu od 10. 4. do 24. 4. 2020

2. Jakou formou se Vaše dítě zapíšete?

-          E-přihláškou na adrese www.zapisyonline.cz nebo stažením žádosti z webových stránek.

-          Po odeslání vyplněného formuláře evidujeme Váš zájem o školní docházku na naší škole.

-          Dalším krokem musí být vyplnění a podepsání žádosti o přijetí (v případě odkladu i žádosti o odklad).

3. Jakým způsobem doručit žádost (žádosti) do školy?

-          Poštou na adresu školy.

-          Umístěním do schránky u vchodu do školy.

-          Emailem s elektronickým podpisem.

-          Datovou schránkou (pouze osobní, ne firemní).

-          Osobně ve škole (v nejnutnějších případech) – možné jen po telefonické domluvě v úředních hodinách: pondělí a středa 8:00 – 11:00 hod.

4. Chci žádat o odklad školní docházky.

-          O odklad školní docházky můžete žádat do 31. 5. 2020.

-          Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, musíte mít tento fakt podpořený písemným doporučením z PPP nebo SPC pro určitý typ zdravotního postižení a vyjádřením odborného lékaře nebo klinického psychologa (nejpozději do 31. 8. 2020).

5. Jak zjistím, zda moje dítě bylo přijato do 1. ročníku?

-          Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na webových stránkách školy a vyvěšeným seznamem na dveřích budovy školy.

-          Rozhodnutí o přijetí nebudou již zákonným zástupcům zasílána, ale rodiče mohou požádat o jeho písemné vydání na sekretariátu školy.

6. Mám nadané dítě. Co dál?

Děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 musí mít vždy doporučení poradny. Děti narozené od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 musí mít doporučení poradny a současně i odborného lékaře.

O registračních číslech u žádostí, které nebudou podány prostřednictvím elektronického formuláře nebo osobně, Vás budeme informovat telefonicky nebo emailem.

 

Datum a čas podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.

Kontaktní údaje:

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov

sídliště Svobody 3578/79

796 01 Prostějov

https://www.zsjz.cz/

Telefon: 582 302 411

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ID datové schránky: ep6gyca

 

Soubory ke stažení:

Instrukce k zápisu pdf ikonka
Přihláška k zápisu pdf ikonka
Žádost o odklad pdf ikonka

 

přebráno ze stránky: https://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-56

Přijímací zkoušky – změny v souvislosti se zavedenými opatřeními s rozšířením Covid-19

*Obory vzdělání, ve kterých se nekoná jednotná přijímací zkouška (a střední škola nekoná ani školní přijímací zkoušku) - přijímací řízení uskuteční ve stávajícím režimu, tedy že ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů a ostatním pošle rozhodnutí o nepřijetí. Zápisový lístek ale mohou přijatí žáci odevzdat až poté, co se uskuteční přijímací zkoušky na ostatních školách podle termínů stanovených ministerstvem.

*Jednotná přijímací zkouška

*Termín zkoušky bude stanoven MŠMT a je předpokládán nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách.

*Pouze jeden řádný termín – důvody: zamezení hromadnému pohybu osob, tj. přesunu uchazečů na přijímací zkoušky na střední školy uvedené v přihlášce na druhém místě. Zároveň se tak zkrátí termíny pro vyhodnocení výsledků a zrychlí se harmonogram přijímacího řízení. Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí.

*Školní přijímací zkoušku, pokud je součástí přijímacího řízení, koná uchazeč na každé škole uvedené v přihlášce. Pozvánku ke školní přijímací zkoušce zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání této zkoušky a současně ji zveřejní na internetových stránkách školy.

*Kritéria pro přijímaní uchazečů zůstávají v podobě, jak je stanovil ředitel příslušné školy.

*Výsledek jednotných přijímacích zkoušek využijí obě školy, na které se žák původně hlásil, (pokud se tam koná také jednotná zkouška). Výsledek pro vyhodnocení přijímacího řízení tedy využije i škola, na které žák jednotnou zkoušku nekoná. Hodnocení výsledků testů jednotné přijímací zkoušky zajišťuje Cermat.

*Ředitel školy ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů do 8 kalendářních dnů po dni konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

*Náhradní termín konání jednotné přijímací zkoušky bude stanoven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

*Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání.

Zákon nicméně nově zmiňuje institut nového rozhodnutí podle správního řádu. Ten umožní přijmout dříve nepřijaté uchazeče na místa uvolněná tím, že si úspěšní uchazeči vybrali jinou školu. V případě vydání nového rozhodnutí bude moci tento nově přijatý uchazeč uplatnit i již jednou uplatněný zápisový lístek.


Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o přerušení výuky na základních, středních a vyšších odborných školách. Platit začne od středy 11.3.2020 do odvolání. 

Premiér Andrej Babiš doslova řekl: „Zakazuje se s účinností ode dne 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školních zařízeních.“

Žádost o ošetřovné je možné vyzvednout ve škole v pondělí a středu od 7 do 10 hodin.

Na základě vyhlášení nouzového stavu v ČR škola uzavřela svá sportoviště. 

Bližší informace poskytnou třídní učitelé prostřednictvím emailové komunikace.

word ikonkaMimořádné opatření

zapis2020 banner 200x200

Školní fotogalerie

fotogalerie banner

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2018/19

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2020

pdf ikonkaStřednědobý výhled 21/22

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2019

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného