NÁZEV

 Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov

 DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

 Poskytování základního vzdělání.

 HLAVNÍ ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI

 Organizace je základní a mateřskou školou se školní družinou, školními jídelnami v MŠ a v ZŠ. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
 • Statutární orgán – ředitel školy
 • Zástupce statutárního orgánu – zástupkyně ředitele školy
 • Zástupkyně pro ZŠ
 • Zástupkyně pro MŠ
 • Výchovná poradkyně
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Ekonomka, účetní , referentka , mzdová účetní
 • Vedoucí školní jídelny
 • Kuchařky
 • Provozní pracovníci
 ROZPOČET ŠKOLY
 SOUČÁSTI PRÁVNÍHO SUBJEKTU
 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna při ZŠ
 • Školní jídelna při MŠ
 • Odloučená pracoviště – výdejny stravy: MŠ Prostějov, Sídliště svobody
 KONTAKTNÍ INFORMACE
 • sídl. Svobody 3578/79, 796 01 Prostějov
 • webové stránky: www.zsjz.cz
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Telefon/fax: 582302411 / 582302448
 BANKOVNÍ SPOJENÍ

 190027561/0300

 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČO)

 47922770

 DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (DIČ)
 CZ47922770
 REDIZO

 600120384

 DATOVÁ SCHRÁNKA ID

 ep6gyca

 SEZNAM HLAVNÍCH DOKUMENTŮ
 • Zřizovací listina
 • Výroční zprávy
 • Školní řád
 • Provozní řád
 ŽÁDOSTI O INFORMACE

 Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně i elektronicky.

 POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI

 Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 105/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím:

 • Ředitel: Mgr.Dalibor Ovečka
 • Statutární zástupce ředitele : PhDr. Ivana Liznová
 • Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr.Hana Krejčová
 • Zástupce ředitele pro MŠ: Ivana Andrésová
 PŘIJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
 • Telefon: 582302411
 • email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • na sekretariátě školy
 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č.337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.

 Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

 POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

 Na internetových stránkách Portálu veřejné správy(http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place) – odkaz Životní situace (bydlení, doprava, kultura, osobní doklady, vzdělání,….) je dostupný podrobný návod na jejich řešení – dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte postupovat.

 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
 ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
 •  za vydání opisu vysvědčení je poplatek 100,- Kč
 LICENČNÍ SMLOUVY, VZORY LICENČNÍCH SMLUV, VÝHRADNÍ LICENCE
 Žádné nejsou.
 POSLEDNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

 V rámci GDPR máme k dispozici školního pověřence:

Bc. Jitka Vaníčková  interní auditor - školní pověřenec
pro ochranu osobních údajů 
tel.: 582329123  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
GDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů    

bakalari nova tvar 02BAKALÁŘI
online

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2019/20

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2022

pdf ikonkaStřednědobý výhled 23/24

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaRozpočet př. nákladů 2021

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

pdf ikonkaÚplata za stravu MŠ a ZŠ

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

doc ikonkaŽádost o přestup žáka