Management školy

pozice jméno
Ředitel školy Mgr. Dalibor Ovečka
Statutární zástupce PhDr. Ivana Liznová
Zástupce ředitele pro ZŠ Mgr. Hana Krejčová
Zástupce ředitele pro MŠ Ivana Andrésová

 

každý učitel má svoji školní emailovou schránku ve tvaru: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

např. Anežka Česká ==> Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Třídnictví I. st.

třída Třídní učitel
1.A Mgr. Lenka Kopecká
1.B Mgr. Josef Lušovský
1.C Mgr. Alice Lušovská
1.D Mgr. Irena Bendová
2.A Mgr. Eliška Zástěrová
2.B Mgr. Ivana Rozsypalová
2.C Mgr. Hana Kocourková
2.D Mgr. Eva Kytnarová / zástup Klára Vladková
3.A Mgr. Gabriela Studená
3.B Mgr. Lucie Janků
3.C Mgr. Renata Heinischová
3.D Mgr. Jarmila Antoníčková
4.A Mgr. Lenka Jurčíková
4.B Mgr. Petra Bavlnková
4.C Mgr. Dana Spáčilová
4.D Mgr. Tereza Mazouchová
5.A Mgr. Judita Farkašová
5.B Mgr. Lucie Petrášová
5.C Aneta Chludová
5.D Květoslava Palkovičová
celkem 20 tříd  

 

Třídnictví II. st.

třída Třídní učitel
6.A Mgr. Radka Bořilová
6.B Mgr. Dita Kolářová
6.C Mgr. Hana Václavíková
7.A Mgr. David Jurečka
7.B Mgr. Monika Doleželová
7.C Mgr. Šárka Milarová
8.A Mgr. Ondřej Němec
8.B Mgr. Jitka Němcová
8.C Mgr. Martina Červenková
9.A Mgr. Emílie Ovečková
9.B Mgr. Veronika Tesaříková
9.C Mgr. Roman Prause
celkem 12 tříd  

 

Vychovatelky ŠD -  přidělené třídy

třída Vychovatelka ŠD
I. A Michaela Rullová
I. B Marika Kyzlinková
I. C Lucie Marciánová
I. D Irena Novotná
II. A Jana Hyblová
II. B Renata Dostálová
II. C Mgr. Jana Jílková
II. D Mgr. Lucia Zatloukalová
III. A Dagmar Soldánová
III. D Kateřina Burešová


Vyučující bez třídnictví

jméno
Mgr. Michal Esterka
Mgr. Ondřej Farkaš
Mgr. Bc. Klaudie Gottwaldová
Mgr. Aleš Kirchner
Ing. Veronika Kolářová
Mgr. Eva Matoušková
Mgr. Eva Nováková
Mgr. Lenka Procházková
Mgr. Iveta Sedláčková
Mgr. Lenka Slupská
Mgr. Jaroslava Roháčková
Mgr. Šimon Tomas
Mgr. Karel Tlamycha
Mgr. Vlasta Hanáková

 

Metodická zařízení

pozice jméno
metodické sdružení  1. – 2. roč. Mgr. L. Kopecká
metodické sdružení  3. – 5. roč. Mgr. L. Jurčíková
metodické sdružení ŠD M. Rullová
předmětová komise cizích jazyků Mgr. I. Sedláčková
předmětová komise českého jazyka Mgr. E. Nováková
předmětová komise dějepisu Mgr. D. Kolářová
předmětová komise matematiky Mgr. L. Slupská
předmětová komise tělesné výchovy 2. stupeň Mgr. M. Esterka
předmětová komise tělesné výchovy 1. stupeň Mgr. O. Němec
předmětová komise přírodopisu Mgr. Š. Tomas
předmětová komise občanské výchovy a výchovy ke zdraví Mgr. R. Prause
předmětová komise fyziky Mgr. L. Slupská
předmětová komise chemie Mgr. V. Hanáková
předmětová komise  Vv Mgr. V. Tesaříková
předmětová komise  Hv Mgr. Š. Milarová
předmětová komise zeměpisu Mgr. D.Jurečka
předmětová komise dopravní výchovy M. Rullová, Mgr. O. Němec
předmětová komise  Pč Mgr. Radka Bořilová
koordinátor ICT Mgr. K. Tlamycha
předmětová komise informatiky Mgr. A. Kirchner
koordinátor EVVO Mgr. M. Doleželová, Mgr. J. Farkašová
metodik prevence patologických jevů Mgr. D. Jurečka

 

 

Speciální pedagogičtí pracovníci

pozice jméno
výchovný poradce (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) Mgr. Aleš Kirchner
školní speciální pedagog (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) Mgr. Renata Heinischová
školní metodik prevence (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) Mgr. David Jurečka
Asistent pedagoga Lenka Kadlecová
Asistent pedagoga Jana Hyblová
Asistent pedagoga Mgr. Galina Meďannik
Asistent pedagoga Lucie Marciánová
Asistent pedagoga Ladislav Duda
Asistent pedagoga Lucia Zatloukalová
Asistent pedagoga Marie Vymazalová
Asistent pedagoga Mgr. Evžen Ohlídal

 

Provozní pracovníci

pozice jméno
ekonomka Jana Tesaříková
účetní, pokladní a spisová služba Aneta Sedláková
mzdová účetní, referentka Marta Vítková
řidička Pavlína Pírková
školník Jan Šindler
uklízečka Jitka Vyhňáková
uklízečka Zuzana Hotkovičová
uklízečka Ivana Lisická
uklízečka Lenka Štěpánová
uklízečka Irena Čarnecká
uklízečka Dana Vlková
uklízečka Romana Štecová

Mimotřídní práce, správci kabinetů

pozice jméno
distribuce školních potřeb M. Vítková
distribuce učebnic I.st. Mgr. G. Studená, Mgr. P. Bavlnková
objednávky a distribuce učebnic koordinuje M.Vítková
distribuce metodických materiálů ZŘ, ŘŠ
kabinet I.st. Mgr. E.Zástěrová
stadion školy, tělocvičny Mgr. M. Esterka
kabinet Čj Mgr. E. Nováková
kabinet Ov Mgr. R. Prause
kabinet M Mgr. L. Slupská
kabinet cizích jazyků Mgr. I. Sedláčková
kabinet D Mgr. D. Kolářová
kabinet Z Mgr. D. Jurečka
kabinet informatiky Mgr. K. Tlamycha
kabinet Př Mgr. Š. Tomas
kabinet CH Mgr. V. Hanáková
kabinet F Mgr. L. Slupská
kabinet Tv a ST Mgr. M. Esterka
kabinet Vv Mgr. V. Tesaříková
kabinet Hv Mgr. Š. Milarová
kabinet pozemků Mgr. D. Spáčilová, Mgr. R. Bořilová
učebny jazyků učitelé jazyků
správce žákovské knihovny Mgr. E. Nováková
správce učitelské knihovny Mgr. E. Nováková
sběr odpadových surovin Mgr. H. Kocourková, Mgr. I. Rozsypalová
bezpečnostní technik Vzdělávací institut – Ing. Pečiva
preventista PO J. Šindler
zabezpečení olympiád a soutěží Předsedové PK a MS
zdravotnice Mgr. E. Zástěrová
zápisy z PR podle abecedy
archív M. Vítková
sklad učebnic II.st. Mgr. R. Bořilová
pomůcky pro integraci Mgr. R. Heinischová
kontakt s regionálním tiskem koordinuje ŘŠ
divadlo I. st. Mgr. J. Farkašová
divadlo II.st. Mgr. J. Němcová
filmová představení I. st. Mgr. L. Jurčíková
filmová představení II.st. Mgr. J. Němcová
Zajištění LVVZ Mgr. D. Ovečka,  Mgr. M. Esterka
Recyklohraní Mgr. J. Farkašová

Odpovědnost za prostory

prostor jméno
třídy TU
ŠD M. Rullová
jídelna S. Ošlejšková
kuchyně S. Ošlejšková

Péče o výzdobu prostor

prostor jméno
Hala školy, vývěska Mgr. V. Tesaříková
Pavilon A - přízemí Mgr. L. Slupská
Pavilon A – 1. patro Mgr. A. Kirchner
Pavilon A – 2. patro Mgr. V. Tesaříková
Pavilon B Mgr. P. Bavlnková
Pavilon C - přízemí Mgr. J. Farkašová
Pavilon C – 1. patro Mgr. L. Kopecká
Pavilon D Mgr. M. Esterka
Prevence patologických jevů Mgr. D.Jurečka

 

každý učitel má svoji školní emailovou schránku ve tvaru: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

např. Anežka Česká ==> Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Nabídky pracovního místa

 
 
Datum 14.8.2023 /  Nabídka místa: Učitel/ka 1. stupně ZŠ
Vzdělání: ukončené studium pro učitele 1. stupně ZŠ je výhodou
Zaměření: učitelka/učitel ZŠ do 2. ročníku
Možný nástup: 1.9.2023 / zástup za dlouhodobou nemoc
 
Datum 14.8.2023 / Nabídka místa: Učitel/ka 1. stupně ZŠ
Vzdělání: ukončené studium pro učitele 1. stupně ZŠ je výhodou
Zaměření: učitelka/učitel ZŠ do 5. ročníku
Možný nástup: 1.9.2023 / zástup za mateřskou dovolenou
 
Datum 14.8.2023 / Nabídka místa: Učitel/ka anglického jazyka
Vzdělání: ukončené studium pro učitele 2. stupně ZŠ je výhodou
Zaměření: učitelka/učitel ZŠ anglického jazyka
Možný nástup: 1.9.2023 / zástup za mateřskou dovolenou

 

Důležité dokumenty

pdf ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - 1.st. od 1.9.2023 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

pdf ikonkaŠVP - 2.st. od 3. 9. 2018

pdf ikonkaVýroční zpráva 2022/23

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2024

pdf ikonkaStřednědobý výhled 24/26

pdf ikonkaRozpočet př. nákl. 2024

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

pdf ikonkaÚplata za stravu MŠ a ZŠ

pdf ikonkaVnitřní řád jídelny

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

doc ikonkaŽádost o přestup žáka

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.