Management školy

pozice jméno
Ředitel školy Mgr. Dalibor Ovečka
Statutární zástupce PhDr. Ivana Liznová
Zástupce ředitele pro ZŠ Mgr. Hana Krejčová
Zástupce ředitele pro MŠ Ivana Andrésová

Třídnictví I. st.

třída Třídní učitel
1.A Mgr.Judita Farkašová
1.B Mgr.Irena Bendová
1.C Pavla Sedláková
1.D Mgr.Simona Krychtálková
2.A Mgr.Lenka Kopecká
2.B Mgr.Josef Lušovský
2.C Mgr. Alice Lušovská
3.A Mgr. Eliška Zástěrová
3.B Mgr. Ivana Rozsypalová
3.C Mgr. Hana Kocourková
3.D Mgr. Eva Kytnarová
4.A Mgr. Gabriela Studená
4.B Mgr. Jana Vavrečková
4.C Mgr. Renata Heinischová
5.A Mgr. Lenka Jurčíková
5.B Mgr. Dana Spáčilová
5.C Mgr. Petra Bavlnková
celkem 17 tříd  

 

Třídnictví II. st.

třída Třídní učitel
6.A Mgr. Vlasta Hanáková
6.B Mgr. Jaroslava Roháčková
6.C Mgr. Hana Václavíková
7.A Mgr. Jarmila Komárková
7.B Mgr. Lenka Slupská
7.C Mgr. Dita Krpcová
8.A Mgr. Monika Doleželová
8.B Mgr. Aleš Kirchner
8.C Mgr. Radka Bořilová
9.A Mgr. Marcela Nekoksová
9.B Mgr. Jitka Němcová
9.C Mgr. Šárka Milarová
celkem 12 tříd  

 

Vychovatelky ŠD -  přidělené třídy

třída Vychovatelka ŠD
I. A Irena Novotná
I. B Kateřina Burešová
I. C Miloslava Křupková
I. D Jana Hýblová
II. A Michaela Rullová
II. B Dagmar Soldánová
II. C Naďa Vlachová
III. B Renata Dostálová
III. C  Mgr. Jana Jílková


Vyučující bez třídnictví

jméno
Patrik Albrecht
Mgr. Michal Esterka
Mgr. Terezie Dostál
Mgr. David Jurečka
Mgr. Eva Matoušková
Mgr. Eva Nováková
Mgr. Emílie Ovečková
Mgr. Roman Prause
Mgr. Lenka Procházková
Mgr. Iveta Sedláčková
Mgr. Blanka Sedláková
Mgr. Veronika Tesaříková
Mgr. Karel Tlamycha

 

Metodická zařízení

pozice jméno
Uvádějící učitel pro 1.roč. Mgr.J.Farkašová
metodické sdružení  1. – 2. roč. Mgr.L. Kopecká
metodické sdružení  3. – 5. roč. Mgr.L.Jurčíková
metodické sdružení ŠD M. Rullová
předmětová komise cizích jazyků Mgr.I. Sedláčková
předmětová komise českého jazyka Mgr.E. Nováková
předmětová komise dějepisu Mgr.J.Němcová
předmětová komise matematiky Mgr.L.Slupská
předmětová komise tělesné výchovy Mgr.M. Esterka
předmětová komise přírodopisu Mgr.M. Doleželová
předmětová komise občanské výchovy Mgr.Š. Milarová
předmětová komise fyziky Mgr.J.Komárková
Předmětová komise chemie Mgr.V.Hanáková
předmětová komise  Vv Mgr.V.Tesaříková
předmětová komise  Hv Mgr.Š. Milarová
předmětová komise zeměpisu Mgr.D.Jurečka
předmětová komise dopravní výchovy Mgr.M.Nekoksová,M. Rullová
Předmětová komise  Pč Mgr.E.Ovečková
Koordinátor ICT Mgr.K. Tlamycha
Předmětová komise informatiky Mgr.A.Kirchner
Koordinátor EVVO Mgr.M. Nekoksová, Mgr.J.Farkašová
Metodik prevence patologických jevů Mgr.D.Krpcová

 

 

Speciální pedagogičtí pracovníci

pozice jméno
výchovný poradce Mgr. Vlasta Hanáková
školní speciální pedagog Mgr. Renata Heinischová
školní metodik prevence Mgr. Dita Krpcová
Asistent pedagoga Renata Dostálová
Asistent pedagoga Jana Hýblová
Asistent pedagoga Veronika Letevová
Asistent pedagoga Hana Nováková
Asistent pedagoga Hana Rozmánková

 

 

Provozní pracovníci

pozice jméno
ekonomka Jana Tesaříková
účetní, pokladní Ing.Veronika Kolářová
mzdová účetní, referentka Marta Vítková
řidička Pavlína Pírková
školník Vojtěch Zbořil
uklízečka Ivana Bořilová
uklízečka Zuzana Hotkovičová
uklízečka Ivana Lisická
uklízečka Lenka Štěpánová
uklízečka Irena Čarnecká
uklízečka Dana Vlková
uklízečka Romana Štecová

Mimotřídní práce, správci kabinetů

pozice jméno
distribuce školních potřeb M. Vítková
distribuce učebnic I.st. Mgr. G. Studená, Mgr. P. Bavlnková
objednávky a distribuce učebnic koordinuje M.Vítková
distribuce metodických materiálů ZŘ, ŘŠ
kabinet I.st. Mgr.E.Zástěrová
stadion školy, tělocvičny Mgr. M. Esterka
kabinet Čj Mgr. E. Nováková
kabinet Ov Mgr. D. Krpcová
kabinet M Mgr. L.Slupská
kabinet cizích jazyků Mgr. I. Sedláčková
kabinet D Mgr. J.Němcová
kabinet Z Mgr.D.Jurečka
kabinet informatiky Mgr. K.Tlamycha
kabinet Př Mgr. M. Nekoksová
kabinet CH Mgr. V. Hanáková
kabinet F Mgr. J.Komárková
kabinet Tv a ST Mgr. M. Esterka
kabinet Vv Mgr. V. Tesaříková
kabinet Hv Mgr. Š. Milarová
kabinet pozemků Mgr. D. Spáčilová, Mgr. E.Ovečková
učebny jazyků učitelé jazyků
správce žákovské knihovny Mgr. E. Nováková
správce učitelské knihovny Mgr. E. Nováková
sběr odpadových surovin Mgr. H. Kocourková, Mgr. I. Rozsypalová
bezpečnostní technik Vzdělávací institut – ing. Pečiva
preventista PO V. Zbořil
zabezpečení olympiád a soutěží Předsedové PK a MS
zdravotnice Mgr. E. Zástěrová
odběr novin a odborné literatury I. Liznová
zápisy z PR podle abecedy
archív M. Vítková
sklad učebnic II.st. Mgr. J. Komárková
pomůcky pro integraci Mgr. R.Heinischová
kontakt s regionálním tiskem koordinuje ŘŠ
divadlo I. st. Mgr. J. Farkašová
divadlo II.st. Mgr. J.Němcová
filmová představení I. st. Mgr. L. Jurčíková
filmová představení II.st. Mgr. J. Němcová
Zajištění LVVZ Mgr. D. Ovečka,  Mgr. M. Esterka
Recyklohraní Mgr. J.Farkašová

Odpovědnost za prostory

prostor jméno
třídy TU
ŠD M. Rullová
jídelna S. Ošlejšková
kuchyně S. Ošlejšková

Péče o výzdobu prostor

prostor jméno
Hala školy, vývěska Mgr. V.Tesaříková
Pavilon A - přízemí Mgr. L. Slupská
Pavilon A – 1. patro Mgr. V.Hanáková
Pavilon A – 2. patro Mgr. V.Tesaříková
Pavilon B Mgr. P. Bavlnková
Pavilon C - přízemí Mgr. J. Farkašová
Pavilon C – 1. patro Mgr. L. Kopecká
Pavilon D Mgr. M. Nekoksová, Mgr. M. Esterka
Prevence patologických jevů Mgr. D.Krpcová

Školní fotogalerie

fotogalerie banner

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2018/19

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2020

pdf ikonkaStřednědobý výhled 21/22

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2019

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného