Management školy

pozice jméno
Ředitel školy Mgr. Dalibor Ovečka
Statutární zástupce PhDr. Ivana Liznová
Zástupce ředitele pro ZŠ Mgr. Hana Krejčová
Zástupce ředitele pro MŠ Ivana Andrésová

 

každý učitel má svoji školní emailovou schránku ve tvaru: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

např. Anežka Česká ==> Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Třídnictví I. st.

třída Třídní učitel
1.A Mgr.Lenka Jurčíková
1.B Mgr.Petra Bavlnková
1.C Mgr.Dana Spáčilová
1.D Mgr.Tereza Mazouchová
2.A Mgr.Judita Farkašová
2.B Mgr.Irena Bendová
2.C Mgr. Pavla Sedláková
2.D Mgr. Simona Krychtálková
3.A Mgr. Lenka Kopecká
3.B Mgr. Josef Lušovský
3.C Mgr. Alice Lušovská
4.A Mgr. Eliška Zástěrová
4.B Mgr. Ivana Rozsypalová
4.C Mgr. Hana Kocourková
4.D Mgr. Eva Kytnarová
5.A Mgr. Gabriela Studená
5.B Mgr. Jana Vavrečková
5.C Mgr. Renata Heinischová
celkem 18 tříd  

 

Třídnictví II. st.

třída Třídní učitel
6.A Mgr. Emilie Ovečková
6.B Mgr. Veronika Tesaříková
6.C Bc. Roman Prause
7.A Mgr. Vlasta Hanáková
7.B Mgr. Jaroslava Roháčková
7.C Mgr. Hana Václavíková
8.A Mgr. Jarmila Komárková
8.B Mgr. Lenka Slupská
8.C Mgr. Dita Krpcová
9.A Mgr. Monika Doleželová
9.B Mgr. Aleš Kirchner
9.C Mgr. Radka Bořilová
celkem 12 tříd  

 

Vychovatelky ŠD -  přidělené třídy

třída Vychovatelka ŠD
I. A Michaela Rullová
I. B Mgr. Jana Jílková
I. C Aneta Chludová
I. D Renata Dostálová
II. A Irena Novotná
II. B Kateřina Burešová
II. C Mgr. Simona Kvíčalová
II. D Jana Hyblová
III. B Dagmar Soldánová


Vyučující bez třídnictví

jméno
Mgr. Michal Esterka
Mgr. Terezie Dostál
Mgr. David Jurečka
Mgr. Eva Matoušková
Mgr. Eva Nováková
Mgr. Lenka Procházková
Mgr. Iveta Sedláčková
Mgr. Blanka Sedláková
Mgr. Karel Tlamycha
Bc. Andrea Zemánková
Mgr. Ondřej Němec
Mgr. Jitka Němcová
Mgr. Šárka Milarová
Mgr. Martina Červenková

 

Metodická zařízení

pozice jméno
metodické sdružení  1. – 2. roč. Mgr. L. Jurčíková
metodické sdružení  3. – 5. roč. Mgr. L. Kopecká
metodické sdružení ŠD M. Rullová
předmětová komise cizích jazyků Mgr. I. Sedláčková
předmětová komise českého jazyka Mgr. E. Nováková
předmětová komise dějepisu Mgr. J.Němcová
předmětová komise matematiky Mgr. L.Slupská
předmětová komise tělesné výchovy 2. stupeň Mgr. M. Esterka
předmětová komise tělesné výchovy 1. stupeň Mgr. O. Němec
předmětová komise přírodopisu Mgr.M. Doleželová
předmětová komise občanské výchovy Mgr.Š. Milarová
předmětová komise fyziky Mgr.J.Komárková
předmětová komise chemie Mgr.V.Hanáková
předmětová komise  Vv Mgr.V.Tesaříková
předmětová komise  Hv Mgr.Š. Milarová
předmětová komise zeměpisu Mgr.D.Jurečka
předmětová komise dopravní výchovy M. Rullová, Mgr.O.Němec
předmětová komise  Pč Mgr.E.Ovečková
koordinátor ICT Mgr.K. Tlamycha
předmětová komise informatiky Mgr.A.Kirchner
koordinátor EVVO Mgr.M.Doleželová, Mgr.J.Farkašová
metodik prevence patologických jevů Mgr.D.Jurečka
předmětová komise výchovy ke zdraví Bc.R.Prause
koordinátor sportovních tříd atletiky Mgr.E.Ovečková

 

 

Speciální pedagogičtí pracovníci

pozice jméno
výchovný poradce (email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) Mgr. Vlasta Hanáková
školní speciální pedagog Mgr. Renata Heinischová
školní metodik prevence Mgr. David Jurečka
Asistent pedagoga Jana Hýblová
Asistent pedagoga Veronika Letevová
Asistent pedagoga Hana Nováková
Asistent pedagoga Hana Rozmánková
Asistent pedagoga Aneta Chludová
Asistent pedagoga Mgr. Simona Kvíčalová
Asistent pedagoga Mgr. Lenka Frélichová
Asistent pedagoga Silvie Pullmanová

 

 

Provozní pracovníci

pozice jméno
ekonomka Jana Tesaříková
účetní, pokladní Ing.Veronika Kolářová
mzdová účetní, referentka Marta Vítková
řidička Pavlína Pírková
školník Jan Šindler
uklízečka Zuzana Hotkovičová
uklízečka Ivana Lisická
uklízečka Lenka Štěpánová
uklízečka Irena Čarnecká
uklízečka Dana Vlková
uklízečka Romana Štecová
uklízečka Martina Vlková

Mimotřídní práce, správci kabinetů

pozice jméno
distribuce školních potřeb M. Vítková
distribuce učebnic I.st. Mgr. G. Studená, Mgr. P. Bavlnková
objednávky a distribuce učebnic koordinuje M.Vítková
distribuce metodických materiálů ZŘ, ŘŠ
kabinet I.st. Mgr.E.Zástěrová
stadion školy, tělocvičny Mgr. M. Esterka
kabinet Čj Mgr. E. Nováková
kabinet Ov Mgr. D. Krpcová
kabinet M Mgr. J.Komárková
kabinet cizích jazyků Mgr. I. Sedláčková
kabinet D Mgr. J.Němcová
kabinet Z Mgr.D.Jurečka
kabinet informatiky Mgr. K.Tlamycha
kabinet Př Mgr. E. Ovečková
kabinet CH Mgr. V. Hanáková
kabinet F Mgr. L. Slupská
kabinet Tv a ST Mgr. M. Esterka
kabinet Vv Mgr. V. Tesaříková
kabinet Hv Mgr. Š. Milarová
kabinet pozemků Mgr. D. Spáčilová, Bc. A. Zemánková
učebny jazyků učitelé jazyků
správce žákovské knihovny Mgr. E. Nováková
správce učitelské knihovny Mgr. E. Nováková
sběr odpadových surovin Mgr. H. Kocourková, Mgr. I. Rozsypalová
bezpečnostní technik Vzdělávací institut – Ing. Pečiva
preventista PO Jan Šindler
zabezpečení olympiád a soutěží Předsedové PK a MS
zdravotnice Mgr. E. Zástěrová
zápisy z PR podle abecedy
archív M. Vítková
sklad učebnic II.st. Mgr. J. Komárková
pomůcky pro integraci Mgr. R.Heinischová
kontakt s regionálním tiskem koordinuje ŘŠ
divadlo I. st. Mgr. J. Farkašová
divadlo II.st. Mgr. J.Němcová
filmová představení I. st. Mgr. L. Jurčíková
filmová představení II.st. Mgr. J. Němcová
Zajištění LVVZ Mgr. D. Ovečka,  Mgr. M. Esterka, M. Rullová
Recyklohraní Mgr. J.Farkašová

Odpovědnost za prostory

prostor jméno
třídy TU
ŠD M. Rullová
jídelna S. Ošlejšková
kuchyně S. Ošlejšková

Péče o výzdobu prostor

prostor jméno
Hala školy, vývěska Mgr. V.Tesaříková
Pavilon A - přízemí Mgr. L. Slupská
Pavilon A – 1. patro Mgr. V.Hanáková
Pavilon A – 2. patro Mgr. V.Tesaříková
Pavilon B Mgr. P. Bavlnková
Pavilon C - přízemí Mgr. J. Farkašová
Pavilon C – 1. patro Mgr. L. Kopecká
Pavilon D Mgr. M. Esterka
Prevence patologických jevů Mgr. D.Jurečka

 

každý učitel má svoji školní emailovou schránku ve tvaru: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

např. Anežka Česká ==> Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

bakalari nova tvar 02BAKALÁŘI
online

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2019/20

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2021

pdf ikonkaStřednědobý výhled 22/23

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaRozpočet př. nákladů 2021

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

pdf ikonkaÚplata za stravu MŠ a ZŠ

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

doc ikonkaŽádost o přestup žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného