Začátkem března 2021 bylo ukončeno 28. kolo okresní výtvarné soutěže „Zahrada plná života“,
kterou každoročně vyhlašuje Český zahrádkářský svaz. Do soutěže se zapojilo celkem 22 školských
zařízení našeho regionu a sešlo se téměř 250 výtvarných prací, ze kterých byly vybrány a oceněny ty
nejlepší.
Krásné obrázky od dětí z několika oddělení školní družiny poslaly i paní vychovatelky. Máme
obrovskou radost, že porotu zaujala žákyně naší školy:
Mína Atyabi z ŠD 1.B, která získala čestné uznání.

Zahrada plná života Mína
Míně tímto gratulujeme, ve škole na ni čeká sladká odměna.
Kvůli koronavirové situaci letos nemohla být uspořádána tradiční výstava; nejlepší práce proto bylo
možné vidět alespoň za okny budovy ČSZ na ulici Daliborka.
Na všechna díla je možné se podívat zde:
- https://www.zahradkari.cz/us/prostejov/index.php?str=1375&akce=1&poradi=1&start=0
Děkujeme všem našim družinovým dětem za účast v této výtvarné soutěži a přejeme mnoho úspěchů
do dalších soutěží a výzev…

Vychovatelky ŠD

bakalari nova tvar 02BAKALÁŘI
online

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2019/20

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2021

pdf ikonkaStřednědobý výhled 22/23

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaRozpočet př. nákladů 2021

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

pdf ikonkaÚplata za stravu MŠ a ZŠ

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

doc ikonkaŽádost o přestup žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného