1. B + 1. C – MATEMATICKÝ KLOKAN NANEČISTO

Děti ze tříd 1. B a 1. C si zkusily porovnat síly s příklady, které se počítají v matematické soutěži „ MATEMATICKÝ KLOKAN“. Logické příklady, pro děti z těchto tříd, nejsou žádnou neznámou. Velká část dětí totiž denně navštěvuje matematický kroužek MATRIX, který je zaměřen právě na rozvoj logického myšlení a kognitivních dovedností. Nyní příklady počítaly s dopomocí svých učitelů, ale příští rok se do soutěže zapojí již samostatně. Veškeré poznatky, které se jim nyní dostanou, jistě zúročí v budoucnu.

klokan nanecisto lusa 2019

zapis2020 banner 200x200

Školní fotogalerie

fotogalerie banner

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2018/19

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2020

pdf ikonkaStřednědobý výhled 21/22

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2019

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného