NAJDI SPOLUŽÁKY – SESTAV TÝM

Děti ve třídách 1. B + 1. C sestavovaly v rámci výuky strategie učení týmy, které plnily zadané úkoly. Aktivita byla zaměřena ne na množství splněných úkolů, ale na to, jak děti volí své spolužáky do týmu a jak dovedou mezi sebou komunikovat, dělat kompromisy a umět si vycházet vstříc. V tomto věku je nutné pomáhat dětem rozvíjet a učit sociální komunikaci. Tuto stránku rozvoje dětí je velmi nutné včleňovat do výuky a nezapomínat na ni.

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

Školní fotogalerie

fotogalerie banner

Co máme dnes k jídlu?

jidloJídelníček plný zdravých dobrot.

Důležité dokumenty

word ikonkaŠkolní řád
pdf ikonka+Klasifikační řád

pdf ikonkaŠVP - od 3. 9. 2018 

pdf ikonka
+ŠVP družina
pdf ikonka+Vnitřní řád družiny
pdf ikonka+Dodatek ŠVP LMR

word ikonkaVýroční zpráva 2018/19

pdf ikonkaRozpočet pro rok 2020

pdf ikonkaStřednědobý výhled 21/22

pdf ikonkaSchválený fin. plán stat. městem Prostějov 2017

pdf ikonkaNormativní rozpočet př. nákladů - KÚ 2019

pdf ikonkaŠkolní prevent. strategie

pdf ikonka+Desatero bezp. internetu

pdf ikonkaPreventivní program školy (2019/2020)

pdf ikonkaGDPR - prohlášení o ochraně osobních údajů

doc ikonkaŽádost o uvolnění žáka

schránka důvěry
ZŠ Jana Železného